lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vad är SI?

”Supplemental Instruction” (SI) utvecklades 1973 vid University of Missouri i Kansas City för att öka studentgenomströmningen i ”svåra” kurser. SI som koncept har därefter fått stort genomslag och funnit en hemvist vid mer än 1500 högskolor och universitet i ett trettiotal länder.

Det finns andra namn för SI som PASS - Peer Assisted Study Sessions och PAL – Peer Assisted Learning, men grunden för metoden är densamma.

Vad är då SI? Först och främst är det inte bara en metod utan ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande. SI är som framgår av det engelska namnet ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna.

SI-verksamheten är knuten till en ”svår” kurs med traditionell pedagogik och mindre god genomströmning. SI sker normalt i möten om ca 5-15 studenter där diskussionen leds av en äldre student. Den äldre studenten skall inte agera lärare utan hjälpa till att klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera presentationer av slutsatser. Den äldre studenten genomgår en inledande SI-ledarutbildning där denne får verktyg att använda under sin sejour som SI-ledare.

Vinster med SI

En väl utvecklad SI-verksamhet i en kurs leder normalt till en signifikant förbättrad genomströmning. Ett exempel från Lunds Tekniska Högskola ges i figuren nedan. Dessutom utvecklar studenterna sin studieteknik, förmåga till kritisk granskning och lagarbete samt att hålla presentationer.

Om SI introduceras i början på en utbildning kan man även få positiva effekter i form av minskade avhopp samt bättre poängproduktion för nybörjarstudenterna.

SI-ledarna är kanske de största vinnarna. Dessa äldre studenter tränas i ett modernt ledarskap samt i gruppdynamik, praktisk pedagogik, att prata inför andra och att hantera oväntade situationer.

Relation mellan närvaro på SI-möten och resultatet på den första tentamen i endimensionell analys. Resultaten är hämtade från totalt 762 studenter på nio program vid LTH som under första läsperioden under hösten 2009 varit registrerade på kursen i endimensionell analys.

Vad är SI? Se studenternas egen film om SI.

Sidansvarig: