lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Regional SI-plattform

Just nu sökes SI-ledare!

Läs mer genom att se annons genom att trycka här. Välkommen med din ansökan som du når här.

Det finns en skånsk SI-plattform för din skola

Den skånska SI-plattformen erbjuder utbildning av SI-ledare och verktyg att komma igång på din skola. Plattformen är en samverkande verksamhet mellan hög-, gymnasie- och grundskola, kommunförbund och Region Skåne. En koordinerande central enhet finns på Lunds Universitet och ligger under det nationella centret för Supplemental Instruction.

SI - en metod för färre avhopp och förbättrad studieförmåga

Supplemental Instruction (SI) - eller Samverkansinlärning på svenska – är ett akademiskt stödprogram med stor internationell spridning. Syftet är att motverka avhopp och förstärka studieförmåga och resultat.

Samverkansinlärning görs i grupper om ca 5-15 studenter, som möts veckovis under ledning av en äldre student med god insikt i kursen. SI-ledaren hjälper studenterna att lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser. Träffarna är frivilliga och präglas av en avslappnad stämning med inre motivation och kollektivt studiesocialt lärande i fokus.

Lärande och problemlösning

Kraven på kunskap, lärande, samarbete och problemlösning ökar i det moderna arbetslivet. Samtidigt kommer rapporter om försämrade skolresultat och ökade utbildningsklyftor. SI är en metod för att stimulera till lärande och problemlösning. Det är ett sätt att stärka samverkan mellan högskola, gymnasium och grundskola i syfte att främja breddad rekrytering och ökad genomströmning i hela utbildningssystemet. 

Vill du starta SI?

Utbildning för Metodhandledare i Supplemental Instruction

Är ni intresserade av att starta en SI-utbildning på er skola eller institution?   

Utbildning ges kontinuerligt eller vid förfrågan. Utbildningstid 2-3 dagar beroende på antal deltagare. Utbildningen tillämpar en interaktiv inlärningsmetod som syftar till fördjupad förståelse för SI samt träning i att hantera motfrågor, kunskap om kollaborativa inlärningsmetoder, inlärningsstrategier och handledningsmetodik. 

 

Välkommen att höra av dig till johan.fredriksson@kansli.lth.se eller leif.bryngfors@lth.se

Sidansvarig: