lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nationellt centrum för Supplemental Instruction

Supplemental Instruction (SI) - eller Samverkansinlärning som är den svenska benämningen - hjälper studenter att lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser. SI syftar bland annat till att överbrygga de skillnader som finns i inlärningstekniker mellan gymnasium och universitet. 

SI bygger på samverkansinlärning i grupper och är ett akademiskt stödprogram med stor internationell spridning. SI har funnits i Sverige sedan 1994.

Nästa SI-Metodhandledarutbildning genomförs den 18 till 20 mars 2018

Vi startar kl. 16 den 18/3 och avslutar den 20/3 kl. 15.30

Mer information

Frågor  besvaras av Leif.Bryngfors@kansli.lth.se

Telefon  046-222 71 80

Samverkansinlärning är ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande.
Sidansvarig:

Supplemental Instruction

SI startade på 70-talet vid University of Missouri Kansas City som också utgör det internationella SI-centret. Sedan dess har SI spridit sig till ett 30-tal länder där Lunds universitet utgör ett av 4 nationella centren i världen tillsammans med University of Guelph (Kanada), University of Wollongong (Australien) och Nelson Mandela Metropolitan University (Sydafrika)

Se vår karta över var SI finns i Sverige!